అన్ని వర్గాలు

సిలికాన్ సీలాంట్

నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు : హోం>ఉత్పత్తి>సిలికాన్ సీలాంట్

సూర్యోదయం వైయస్ -2100 యాంటీ-బూజు సీలెంట్

సూర్యోదయం వైయస్ -2100 యాంటీ-బూజు సీలెంట్

Product Standard: GB/T14683-2003

Shelf life:9 months in unopened packing in a cool and dry storage place at temperatures below +25 °C


  • లక్షణాలు
  • అప్లికేషన్

లక్షణాలు

One-component, neutral and fast curing, convenient

Excellent resistance to high and low temperatures, small change in characteristics at temperatures -50℃-100℃

Water-proof and wind-proof

Mould-proof, easy to clean

Resistant to ozone, ultraviolet and weathering

Neutral, environment-friendly

ఉత్పత్తి ప్రమాణం: GB / T14683-2003

షెల్ఫ్ జీవితం

9 months in unopened packing in a cool and dry storage place at temperatures below +25 °C


Installation of kitchen wares and sanitary wares; water-proof and mould-proof sealing

Filling and sealing of concrete, glass, marble, aluminum plate and metal, etc

Installation of doors, windows and glass

Suitable for most indoor and outdoor construction materials


సంప్రదించండి