అన్ని వర్గాలు

ఎంఎస్ సీలాంట్

నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు : హోం>ఉత్పత్తి>ఎంఎస్ సీలాంట్

SMP 859 ఫ్లోర్ సిలేన్ మోడిఫైడ్ సిలికాన్ సీలాంట్

SMP 859 ఫ్లోర్ సిలేన్ మోడిఫైడ్ సిలికాన్ సీలాంట్

  • లక్షణాలు
  • అప్లికేషన్

SMP859 Floor Silane Modified Sealant is a one-component and paste-like sealant. It is made from imported modified silane resin. It has good sealing performance and flexibility, no corrosion and pollution to the base surface. It shows good adhesion to a variety of base materials such as concrete and wood.

Application: Solid wood floor, composite floor, multi-layer composite floor.

సంప్రదించండి