అన్ని వర్గాలు

ఎంఎస్ సీలాంట్

నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు : హోం>ఉత్పత్తి>ఎంఎస్ సీలాంట్

SMP 801M సిలేన్ సవరించిన దీర్ఘకాలిక యాంటీ-బూజు సీలెంట్

SMP 801M సిలేన్ సవరించిన దీర్ఘకాలిక యాంటీ-బూజు సీలెంట్

  • లక్షణాలు
  • అప్లికేషన్

SMP 801M silane modified long-term anti-mildew sealant is a single-component, paintable, anti-pollution and moisture curing sealant. It has long-term isolation of various mold and bacteria and has super waterproof and mildew resistance. It has superior adhesion to most building materials.Application: joint sealing and bonding around roofs; joints sealing in interior panels; nail-free glue for mirrors and interior panels; bonding of tiles and floors; joints around equipment; joints sealing around cement fiber exterior wall panels and windows., etc.

సంప్రదించండి