అన్ని వర్గాలు

Histoty

నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు : హోం>మా సంస్థ గురించి>Histoty

 • 1998 లో
  Introduction of Sunrise series
 • 1999 లో
  Sunrise gains patents of PU foam gun
 • 2000 లో
  Sunrise gains patents of PU foam straw
 • 2002 లో
  Sunrise gains a patent of combination foam gun.
 • 2003 లో
  Introduction of the first winter PU foam domestically
 • 2004 లో
  Introduction of the first wood PU foam domestically
 • 2007 లో
  Introduction of the first high expansion PU foam domestically
 • 2009 లో
  Sunrise launches high expansion PU foam domestically.
 • 2012 లో
  Sunrise is recommended as “Shanghai Famous Brand”.
 • 2013 లో
  Sunrise is awarded as a high-tech enterprise.
 • 2014 లో
  Sunrise is awarded as “Shanghai Famous Trademark”.
 • 2015 లో
  Introduction of the first masonry adhesive domestically