அனைத்து பகுப்புகள்

சூரிய உதயம் நடுத்தர PU நுரை

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு>பொருள்>PU நுரை>சூரிய உதயம் நடுத்தர PU நுரை

சூரிய உதயம் PA பல்நோக்கு PU நுரை

சூரிய உதயம் PA பல்நோக்கு PU நுரை

Sunrise PA Multi-purpose PU foam is a high-quality single-component, moisture-curing and self-expanding aerosol polyurethane foam with good thermal and acoustic insulation characteristics. Mulit-purpose foam. It can be used in window installation, sealing of partition walls, panels and boards, fixing of motorway barriers.

  • அம்சங்கள்

விளக்கம்:

Sunrise PA Multi-purpose PU foam is a high-quality single-component, moisture-curing and self-expanding aerosol polyurethane foam with good thermal and acoustic insulation characteristics. Mulit-purpose foam. It can be used in window installation, sealing of partition walls, panels and boards, fixing of motorway barriers.


Field of applications

Installation and insulation of doors and windows

Fixation of wall panels, insulation boards, roof tiles

Filling of holes and gaps, insulation of joints

Thermo and sound insulation

தொகுப்பு

750 ml, 12 cans in a box.

600ml, 500ml and 300ml is available


தொடர்பு