அனைத்து பகுப்புகள்

எம்.எஸ். சீலண்ட்

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு>பொருள்>எம்.எஸ். சீலண்ட்

SMP 892 இரண்டு கூறு முன் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுமான சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட முத்திரை குத்த பயன்படும் மெழுகு போன்ற ஒரு வகை பொருள்

SMP 892 இரண்டு கூறு முன் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுமான சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட முத்திரை குத்த பயன்படும் மெழுகு போன்ற ஒரு வகை பொருள்

  • அம்சங்கள்
  • விண்ணப்ப

SMP-892 prefabricated construction silane modified sealant is two-component, paintable, eco-friendly, solvent-freeIt cures at room temperature and has excellent adhesion to most substrates. It is widely used in the sealing of exterior wall in prefabricated buildings and the bonding of building materials.

Application: waterproof sealing of external wall in prefabricated construction, esp. high buildings.

தொடர்பு