அனைத்து பகுப்புகள்

எம்.எஸ். சீலண்ட்

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு>பொருள்>எம்.எஸ். சீலண்ட்

SMP 881 முன் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுமான சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட சீலண்ட்

SMP 881 முன் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டுமான சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட சீலண்ட்

  • அம்சங்கள்
  • விண்ணப்ப

SMP881 prefabricated construction silane modified sealant is one-component, paintable, eco-friendly, solvent-freeIt cures at room temperature and has excellent adhesion to most substrates. It is widely used in the sealing of exterior wall in prefabricated buildings and the bonding of building materials.

Application: Filling and sealing in external wall in prefabricated construction, bonding of building material, such as bonding of glass, ceramic, aluminum, concrete.

தொடர்பு