அனைத்து பகுப்புகள்

எம்.எஸ். சீலண்ட்

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு>பொருள்>எம்.எஸ். சீலண்ட்

எஸ்.எம்.பி 811 எஸ் கல் சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட சீலண்ட்

எஸ்.எம்.பி 811 எஸ் கல் சிலேன் மாற்றியமைக்கப்பட்ட சீலண்ட்

  • அம்சங்கள்
  • விண்ணப்ப

SMP811S stone silane modified sealant is a one-component and weather proofing sealant. It is made from imported raw materials, and is non-toxic, non-polluting and non-irritating as it contains no formaldehyde, benzene, toluene, or xylene. The sealant has good extensibility and water tightness.It cures at room temperature and forms a cold-resistant, heat-resistant and non-corrosive elastomer after curing. It has excellent weather resistance, anti-aging, UV resistance, ozone resistance and high temperature resistance, and can be used at -40 ° C to 80 ° C with good elasticity. It can be used in non-structural weather-resistant adhesive and sealing of stone marble granite curtain wall, aluminum panel curtain wall and metal structure projects.


Application: Non-structure bonding and sealing of stone marble granite curtain wall, aluminum plate curtain wall and metal structure engineerings


தொடர்பு