அனைத்து பகுப்புகள்

ஹிஸ்டோடி

நீ இங்கே இருக்கிறாய் : முகப்பு>எங்களை பற்றி>ஹிஸ்டோடி

 • 1998 இல்
  Introduction of Sunrise series
 • 1999 இல்
  Sunrise gains patents of PU foam gun
 • 2000 இல்
  Sunrise gains patents of PU foam straw
 • 2002 இல்
  Sunrise gains a patent of combination foam gun.
 • 2003 இல்
  Introduction of the first winter PU foam domestically
 • 2004 இல்
  Introduction of the first wood PU foam domestically
 • 2007 இல்
  Introduction of the first high expansion PU foam domestically
 • 2009 இல்
  Sunrise launches high expansion PU foam domestically.
 • 2012 இல்
  Sunrise is recommended as “Shanghai Famous Brand”.
 • 2013 இல்
  Sunrise is awarded as a high-tech enterprise.
 • 2014 இல்
  Sunrise is awarded as “Shanghai Famous Trademark”.
 • 2015 இல்
  Introduction of the first masonry adhesive domestically