සියලු ප්රවර්ග

එම්.එස්. සීලන්ට්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>එම්.එස්. සීලන්ට්

එස්එම්පී 881 පෙර සැකසූ ඉදිකිරීම් සිලේන් නවීකරණය කරන ලද සීලන්ට්

එස්එම්පී 881 පෙර සැකසූ ඉදිකිරීම් සිලේන් නවීකරණය කරන ලද සීලන්ට්

  • විශේෂාංග
  • අයදුම්පත

SMP881 පෙර සැකසූ ඉදිකිරීම් සිලේන් නවීකරණය කරන ලද සීලන්ට් එක අංගයක්, තීන්ත ආලේප කළ හැකි, පරිසර හිතකාමී, ද්‍රාව්‍ය-රහිත කාමර උෂ්ණත්වයේ දී සුව කරන අතර බොහෝ උපස්ථර වලට විශිෂ්ට මැලියම් ඇත. පෙර සැකසූ ගොඩනැගිලිවල බාහිර බිත්තිය මුද්‍රා තැබීම සහ ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය බන්ධනය කිරීමේදී එය බහුලව භාවිතා වේ.

යෙදුම: පෙර සැකසූ ඉදිකිරීම් වලදී බාහිර බිත්තියේ පිරවීම සහ මුද්‍රා තැබීම, වීදුරු බන්ධනය, පිඟන් මැටි, ඇලුමිනියම්, කොන්ක්‍රීට් වැනි ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය බන්ධනය කිරීම.

අප අමතන්න