සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව W100-01

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව W100-01

  • විශේෂාංග

Rifle body and hand
Stainless steel tube
Outer packing: 20 pcs/carton

අප අමතන්න