සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F308-03

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F308-03

  • විශේෂාංග

සන්රයිස් F308-03

ලෝහ රයිෆල් ශරීරය

Teflon coating adapter

Integrated brass barrel, which can increase foam expansion

Ergonomic handle, very comfortable during using

පිටත ඇසුරුම්: 20 පරිගණක / පෙට්ටි

අප අමතන්න