සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F300-01

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F300-01

  • විශේෂාංග

සන්රයිස් F300-01

ලෝහ රයිෆල් ශරීරය

Teflon coating adapter

Integrated brass barrel, which can increase foam expansion

පිටත ඇසුරුම්: 20 පරිගණක / පෙට්ටි

අප අමතන්න