සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F120-02

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F120-02

  • විශේෂාංග

Sunrise F120-02

Metal rifle body

Electroplating adapter

Stainless steel barrel

Better sealing effect

Handy to use

Outer packing: 40 pcs/carton

අප අමතන්න