සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

Sunrise Foam Gun F120

Sunrise Foam Gun F120

  • විශේෂාංග

Metal rifle body
Electroplating adapter
Stainless steel tube
Better sealing performance
Outer packing: 40 pcs/carton

අප අමතන්න