සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F113-02

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F113-02

  • විශේෂාංග

Rifle body and handle,
Electroplating adapter
Stainless steel tube with electroplating nozzle
Outer packing: 20 pcs/carton


අප අමතන්න