සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F113-01

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F113-01

  • විශේෂාංග

Sunrise F113-01

Rifle body and handle

Electroplating adapter

Stainless steel barrel with one dimension

Better sealing

Outer packing: 20 pcs/carton

අප අමතන්න