සියලු ප්රවර්ග

ෆෝම් තුවක්කුව

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ෆෝම් තුවක්කුව

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F110-01

සන්රයිස් ෆෝම් තුවක්කුව F110-01

  • විශේෂාංග

Sunrise F110-01

Zinc alloy metal rifle body

Electroplating adapter

Stainless steel barrel with one dimension

Better sealing effect

Outer packing: 20 pcs/carton

අප අමතන්න