සියලු ප්රවර්ග

නිති අසන පැණ

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>සේවය>නිති අසන පැණ

  • Q

    අපගේ භාරදීමේ කාලය කොපමණ වේද?

    A

    සාමාන්යයෙන්, දින 30 ක් පමණ.