සියලු ප්රවර්ග

සිදුවීම්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්>සිදුවීම්

පුවත්

සන්රයිස් 10 චීන දේපල වෙළඳාම් මිලදී ගැනීමේ සමුළුවේ හොඳම සැපයුම්කරුවන් 2019 දෙනා අතරට එක්විය

කාලය: 2020-03-26 වැදුම්: 7

On December 6th 2019, China Real Estate Purchase Summit was held in Guangzhou. After election for 2 months, Sunrise was awarded as one of the top 10 suppliers.It is recognition of Sunrise’s high quality products and good service.

පෙර: නැහැ

ඊළඟට: නැහැ