සියලු ප්රවර්ග

සිදුවීම්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්>සිදුවීම්

පුවත්

සන්රයිස් කම්හල ක්‍රීඩා රැස්වීමක් පැවැත්වීය

කාලය: 2021-01-18 වැදුම්: 10

සේවකයින්ගේ විනෝදාස්වාද ජීවිතය නංවාලීම සහ සමාගමේ කණ්ඩායම් හැඟීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෂැන්ඩොං පළාතේ සන්රයිස් කම්හල 2020 නොවැම්බරයේ ක්‍රීඩා රැස්වීමක් පවත්වන ලදී. ක්‍රීඩා රැස්වීමට “කඹ ඇදීමේ යුද්ධය”, “ බැලූනින් ”සහ“ ඉටිපන්දම් පිඹීම ”.

踩

බැලූන් මතට නැගීම

ඉටිපන්දම පිඹින්න

candle blowing


四人 三

කකුල් පහේ තරඟය


All plant staff participated in the sports meeting and had a good time.