සියලු ප්රවර්ග

සිදුවීම්

ඔයා මෙහෙයි : මුල් පිටුව>පුවත්>සිදුවීම්

පුවත්

Sunrise participated 26th Windoor Facade Expo in Canton

කාලය: 2020-09-28 වැදුම්: 7

Sunrise participated 26th Windoor Facade Expo in Canton from Aug. 12th අගෝස්තු 14 දක්වාth.

4

5

On the fair we showed our products:PU foam and silane modified sealant.