എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

നുരയെ തോക്ക്

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>ഉത്പന്നം>നുരയെ തോക്ക്

സൺ‌റൈസ് ഫോം ഗൺ F315-03

സൺ‌റൈസ് ഫോം ഗൺ F315-03

  • സവിശേഷതകൾ

Sunrise F315-03

Nylon plastic rifle body

Teflon coating on adapter

Integrated brass barrel, which can increase foam expansion

With longer useful life

Pack ട്ടർ പാക്കിംഗ്: 20 പീസുകൾ / കാർട്ടൂൺ

Contact Us