എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

നുരയെ തോക്ക്

നീ ഇവിടെയാണ് : ഹോം>ഉത്പന്നം>നുരയെ തോക്ക്

സൺ‌റൈസ് ഫോം ഗൺ F113-02

സൺ‌റൈസ് ഫോം ഗൺ F113-02

  • സവിശേഷതകൾ

Rifle body and handle,
Electroplating adapter
Stainless steel tube with electroplating nozzle
Outer packing: 20 pcs/carton


Contact Us