ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು

ಹಿಸ್ಟೊಟಿ

ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ: ಮನೆ>ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ>ಹಿಸ್ಟೊಟಿ

 • 1998 ರಲ್ಲಿ
  Introduction of Sunrise series
 • 1999 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise gains patents of PU foam gun
 • 2000 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise gains patents of PU foam straw
 • 2002 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise gains a patent of combination foam gun.
 • 2003 ರಲ್ಲಿ
  Introduction of the first winter PU foam domestically
 • 2004 ರಲ್ಲಿ
  Introduction of the first wood PU foam domestically
 • 2007 ರಲ್ಲಿ
  Introduction of the first high expansion PU foam domestically
 • 2009 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise launches high expansion PU foam domestically.
 • 2012 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise is recommended as “Shanghai Famous Brand”.
 • 2013 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise is awarded as a high-tech enterprise.
 • 2014 ರಲ್ಲಿ
  Sunrise is awarded as “Shanghai Famous Trademark”.
 • 2015 ರಲ್ಲಿ
  Introduction of the first masonry adhesive domestically