ប្រភេទទាំងអស់

ព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម>ព័ត៍មាន>ព្រឹត្តិការណ៍

សាន់សាន់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំ ៗ ទាំង ១០ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទិញអចលនៈទ្រព្យចិននៅឆ្នាំ ២០១៩

ពេលវេលា: 2020-03-26 ទស្សនា: 7

On December 6th 2019, China Real Estate Purchase Summit was held in Guangzhou. After election for 2 months, Sunrise was awarded as one of the top 10 suppliers.It is recognition of Sunrise’s high quality products and good service.

មុន៖ គ្មាន

បន្ទាប់: គ្មាន